سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ

سفته ضمانت کار و  بدون تاریخ در روابط بین کارگر و کارفرما و یا معاملات تجاری که اشخاص انجام می دهند، مرسوم شده است. نحوه تنظیم  ضمانت یا سفتـه بابت حسن انجام کار، می تواند کمک بزرگی جهت پیشگیری از سو استفاده از سفتـه بدون تاریخ و یا  ضمانت کار نماید. سفـته مانند چک، نوعی سند تجاری محسوب می شود که در ظاهر و محتوا تفاوت های بسیاری با چک دارد. اگر  بابت بدهی و یا پرداخت اقساط در مواعد معین تنظیم و تسلیم طلبکار شود، در معنی واقعی خود به کار رفته است. اما گاهی  بابت ضمانت کار یا به عبارت بهتر، سفـته، بابت حسن انجام کار و یا سفتـه بدون تاریخ جهت تضمین، صادر و تحویل کارفرما یا طلبکار می شود. نحوه پس گرفتن  از کارفرما، پس از اتمام قرارداد و رابطه کاری، گرفتن از کارمند، در پژوهشی که از سوی کارشناسان حقوقی موسسه هدا، با همکاری دپارتمان تخصصی اسناد تجاری موسسه حقوقی و داوری خط قانون ، انجام شده است به صورت مدون در وب سایت دفتر حقوقی سید محمد رضوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی درج خواهد شد.

بر اساس قانون تجارت و عرف معاملاتی، سفتـه، سند تجاری است که به موجب آن، تنظیم کننده و امضا کننده ، پرداخت مبلغ تعیین شده در سفـته را در تاریخ معین یا عندالمطالبه توسط حامل سفته و یا دارنده سفته تعهد نموده و ملزم به پرداخت و کارسازی مبلغ مندرج در آن می باشد. در معاملات تجاری، چک بیشتر از سفتـه رواج دارد، چرا که در چک مبلغی معین نشده است و در هر برگ چک، صادر کننده می تواند هر مبلغی درج نماید. اما مبالغ مندرج در سفته مشخص است و بر روی هر برگ سفتـه درج شده است. هر برگ سفته برای مبالغی خاص به کار می رود و بیش از مبلغی که در سفته قید شده معتبر نیست.

نحوه تنظیم

سفتـه ضمانت کار و  بدون تاریخ و  معمولی، باید به نحو صحیح و مشخص تنظیم شود تا موجب سو استفاده از سفـته ضمانت کار و  بدون تاریخ فراهم نشود.

سفته ضمانت کار

سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ در روابط بین کارگر و کارفرما و یا معاملات تجاری که اشخاص انجام می دهند، مرسوم…

۰ دیدگاه

مطالبه سفته

مطالبه وجه ،بابت بدهی ،صورت های مختلفی دارد . دربعضی ازموارد ،که طلبکار ،اقدام به مطالبه وجه ازبدهکار می نماید ،طلب ،دارای تضمین وپشتوانه است ،مثلا وقتی درقبال طلبی ،سند…

۰ دیدگاه