اختلافات مالیاتی

اختلافات مالیاتی

با پیشرفت و توسعه ی زندگی شهری، برای رسیدگی بهتر و ضروری به شهرها و مناطق دیگر از کشور، با توجه به استهلاک و هزینه های لازم که ایجاد می گردد، باید منابع مالی به جهت تامین آنها، موجود باشد، برای تامین این هزینه ها، مبالغی به عنوان مالیات از شهروندان و اشخاص حقوقی دریافت می شود که به همین جهت سازمان امور مالیاتی کشور، عهده دار اخذ و دریافت مبالغ مالیاتی از اشخاص مذکور می باشد. با توجه به اهمیت مبالغ مالیاتی که سالانه دریافت و شامل مبالغ بسیار زیادی می شود، قانون مالیاتهای مستقیم، به سازمان امور مالیاتی کشور این اختیار را داده است، در صورتی که مودی مالیات از پرداخت بدهی مالیاتی خود، خودداری و استنکاف کند، به صورت مستقیم و بدون مراجعه به مراجع قضایی، نسبت به وصول مالیات از مودی اقدام نماید و برای انجام این کار، از هرگونه اقدام و اختیار قانونی که لازم باشد، برخوردار خواهد بود. به همین دلیل ممکن است در جریان پیگیری، سازمان امور مالیاتی کشور به جهت وصول مالیات از مودیان مالیاتی، بین اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قانون موظف به پرداخت مالیات هستند و سازمان امور مالیاتی کشور، اختلافات مالیاتی صورت بگیرد که در این صورت با توجه به تخصصی و پیچیده بودن قوانین و امور مالیاتی، برای رفع اختلافات مذکور نیاز به وکیل اختلافات مالیاتی خواهد بود تا بتواند به جهت رفع مشکلات مودیان مالیات اقدام قانونی نماید.

از طرف دیگر، زمانی حضور و ورود وکیل اختلافات مالیاتی نیاز جدی پیدا می کند که اختلافات بین مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیات کشور، جنبه ی کیفری داشته و مشمول جرایم مالیاتی باشد؛ چرا که به همین دلیل، قانون محرومیت و مجازاتهایی را در نظر گرفته است.

با توجه به وجود و تعدد جهات اختلافات مالیاتی و پرونده های مالیاتی بین مودیان و سازمان امور مالیاتی و پیچیده بودن مراحل مالیاتی، نیاز و ضروری خواهد بود تا از مشاوره و راهنمایی حقوقی وکیل اختلافات مالیاتی برخوردار شود. موسسه ی حقوقی و داوری خط قانون هدا، به مدیریت جناب آقای سید محمد رضوی و تیم وکلای تخصصی به عنوان بهترین وکیل اختلافات مالیاتی، اقدام به انتشار مطالبی در مورد، موارد اختلافات مالیاتی و نحوه ی رسیدگی و وکیل اختلافات مالیاتی می نماید.

سوالات مرتبط با وکیل اختلافات مالیاتی

– چه اشخاصی به موجب قانون مالیات، مکلف به پرداخت مالیات هستند؟

– موارد اختلافات مالیاتی بین مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور چیست؟

– نحوه ی رسیدگی به اختلافات مالیاتی چگونه می باشد؟

– بهترین موسسه ی حقوقی اختلافات مالیاتی کدام موسسه است؟

همچنین بخوانید : دعاوی بیمه

اشخاص مکلف به پرداخت مالیات

بر اساس قانون همه ی اشخاص طبق قانون مالیات مستقیم، مکلف به پرداخت مالیات خود هستند و به این صورت که باید با توجه به سال مالی که تاریخ آن از اول فروردین تا آخرین روز اسفند می باشد، با گذشت این مدت اقدام به ارایه ی اظهارنامه مالیاتی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور نمایند. اظهارنامه مالیاتی، گزارشی مبنی بر صورت حساب مالی شخص و میزان درآمد و هزینه های وی در مدت یک سال مالی می باشد که در این مورد شخص طبق قانون نباید در ارایه گزارش مالی خود چیزی را مخفی و کتمان نماید. بعد از ارسال اظهارنامه و انقضای مدتی که برای اعلام آن نیاز است، ظرف مدت حداکثر یک سال، سازمان مالیات نسبت به بررسی صورت حساب مالی و اظهارنامه ی شخص اقدام می کند و در نتیجه به موجب برگه ی تشخیص میزان دقیق پرداخت مالیات را تعیین می کند. اشخاص مکلف به پرداخت مالیات بر اساس قانون مشمول اشخاص ذیل است:

-كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاک خود واقع در ايران

– هر شخص حقيقی ايرانی مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايی كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل می نمايد.

– هر شخص حقيقی ايرانی مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايی كه در ايران تحصيل می كند.

– هر شخص حقوقی ايرانی نسبت به كليه درآمدهايی كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل می نمايد.

– هر شخص غير ايرانی اعم از حقيقی و يا حقوقی نسبت به درآمدهايی كه در ايران تحصيل می نمايد.

موارد اختلافات مالیاتی بین مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور

با توجه با قانون مالیات مستقیم، اشخاص مکلف به پرداخت مالیات، بر اساس تشریفات اداری مقرر می باشند، خواه در بعضی موارد ممکن است که شخص مودی مالیات و سازمان مالیات در تادیه حق و حقوق، با یکدیگر دچار اختلاف و اشتباه شوند که موجب حدوث اختلافات مالیاتی می شود و مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی در این مورد و احراز آن، تصمیم گیری می کند. موارد اختلافات مالیاتی به شرح ذیل است:

– در مواردی كه ماليات به هر علت از غير مودی مطالبه شده باشد، در این صورت پس از تاييد، مراتب از طرف هيـات حـل اختالف مالياتی، مطالبه ماليات از غير مودی در هر مرحله كه باشد باطل تلقی می گردد.

-زمانی که سازمان مالیات اموالی را از مودی توقیف نماید که متعلق به پرداخت طلب طلبکاران مودی از جمله مطالبات كارگران و كارمنـدان ناشـی از خدمت مودی و اشخاصی که دارای حق وثیقه و رهن نسبت به مودی هستند، می باشد.

– نسبت به موردی که مودی ادعا می نماید که درآمد يك سال مالياتی خود در يكی از كشورهای خارج به عنوان مقيم ماليات پرداخته است و از لحاظ مالياتی در آن سال مقيم خارج از كشور شناخته می شود ولی سازمان مالیات این ادعا را قبول نکند و محل اختلاف آنها باشد و در نتیجه شخص مودی این امر را با توجه به گواهی نمايندگی های مالی يا سياسی دولت جمهوری اسلامی ايران در خارج ثابت كند.

– در صورتی كه شكايت و اختلاف مالیاتی حاكی از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، به موقع اجرا گذارده شده است، در این صورت هیات رسیدگی به اختلافات مالیاتی، حکم به ابطال اجراییه صادر خواهد کرد.

– هرگاه ثابت شود که اجراییه ی سازمان مالیات به جهت توقیف اموال مودی، از مواردی بوده که قانونا قابل توقیف نبوده؛ از جمله دو سوم حقوق و سه چهارم حقوق بازنشستگی، محل سکونت مودی، وسایل کسب که برای تامین معیشت ضروری است.

– در مورد مالياتهای غير مستقيم هرگاه شكايت اجرايی از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانونی نيست.

– در صورتی که مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات اعتراض داشته باشد.

– درخواست استرداد وجه از طرف مودی به دلیل دریافت و اخذ مبالغ به عنوان مالیات، بیش از مقدار مقرر و به موجب برگ تشخیص که ناشی از اشتباه در محاسبه ی مالیات بوده و منجر به دریافت مالیات اضافی شده و مورد قبول اداره امور مالیاتی هم نباشد.

مشاوره رایگان حقوقی با وکلای پایه یک

مورد دیگری از اختلافات مالیاتی که دارای جنبه ی کیفری و مجازات مالیاتی است:

– تنظیم دفاتر  اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

– اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

– ممانعت مودی یا شخص ثالث از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی

– استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

– خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سه سال متوالی

– تنظیم قراردادهای خود به نام دیگران  یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

نحوه ی رسیدگی به اختلافات مالیاتی

با توجه به اهمیت امور مالیات، در صورت وقوع هر یک از اختلافات و تخلفات مالیاتی و یا تصویب آیین نامه و مقررات مالیاتی، مراجعی طبق قانون به این امور رسیدگی می کند:

هیات حل اختلاف مالیاتی

دادسرا و دادگاه انتظامی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی

نظام جامع مالیاتی و تشخیص و وصول صحیح درآمد های دولت، در هر حکومتی، به عهده سازمان امور مالیاتی آن کشور است. سازمان امور مالیاتی ایران، به منظور یکپارچه کردن و افزایش توان نظام مالیاتی کشور به صورت سازمانی مستقل و دولتی، تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردید. شرح وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور را می توانید در آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطالعه فرمائید.

یکی از مهمترین وظایف سازمان امور مالیاتی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات به روش های معمول و یا انجام عملیات اجرایی و طرح دعوا در محاکم است. این صلاحیت سازمان امور مالیاتی، موجب طرح شکایت از سازمان امور مالیاتی، شکایت از ماموران مالیاتی و چالش هایی با مودیان مالیاتی خواهد شد که تحت عنوان دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی و معرفی مرجع رسیدگی به جرایم کارمندان مالیاتی، همچنین مرجع شکایت از سازمان امور مالیاتی، توسط تیم تحقیقاتی حقوق عمومی و حقوق اداری موسسه هدا، با همراهی تخصصی ترین موسسه حقوقی و داوری در ایران، در دفتر وکالت سید محمد رضوی بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در ایران، به صورت مقاله ای در سایت رسمی موسسه هدامنتشر خواهد شد.

سوالات مرتبط با دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی

دریافت رشوه توسط ماموران مالیاتی یا تنظیم گزارش خلاف واقع در چه مرجعی قابل شکایت است؟

دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی شامل چه دعاوی می شود؟

آیا می توان به هر تصمیمی که سازمان امور مالیاتی اتخاذ می کند در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود؟

مرجع اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و اعتراض به عملیات اجرایی اداره دارایی کجاست؟

وکیل متخصص امور مالیاتی در ایران چه ویژگیهایی دارد؟

نحوه تنظیم سازش نامه با رئیس اداره مالیاتی یا مدیر کل امور مالیاتی جهت عدم اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و پرداخت مالیات قطعی چگونه است؟

آیا مشاور حقوقی و وکیل مالیاتی می تواند در تنظیم اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی کمک کند؟

مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و برگ قطعی مالیاتی از چه تاریخی تعیین می شود؟

مهلت شکایت علیه سازمان امور مالیاتی در دیوان عدالت چگونه تعیین می شود؟

نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی به مؤدی، وی می تواند ظرف سی روز پس از ابلاغ، شخصا یا توسط وکیل تام الاختیار، به برگ تشخیص مالیاتی اعتراض کند. این اعتراض به مسول پرونده وی در اداره مربوطه تحویل شده و پس از ثبت اعتراض توسط مسول،  ظرف سی روز به این مدارک و درخواست رسیدگی می کند.

در صورت پذیرش اعتراض نسبت به تعدیل درآمد و تعیین مالیات، بر اساس مدارک ارایه شده اقدام خواهد نمود. اما اگر پذیرش اعتراض مؤدی توسط مسول مربوطه انجام نشد، موضوع در ظهر برگ تشخیص درج شده و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. در مرحله اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی، اختیار توافق با مؤدی به رئیس گروه مالیاتی تفویض شده است. این اختیار جهت جلوگیری از ورود پرونده ها به هئیت های حل اختلاف مالیاتی است. در صوتی که مؤدی و رئیس گروه مالیاتی به مبلغی توافق نمایند، این موضوع صورتجلسه و برگ مالیات قطعی صادر می شود، مؤدی، موظف به پرداخت مالیات می باشد.

اگر برگ تشخیص مالیاتی ابلاغ قانونی شده باشد، یا مؤدی، بستگان یا خدمتکار وی از قبول برگ تشخیص امتناع ورزند و ظرف سی روز مراجعه ای جهت اعتراض یا توافق صورت نگیرد، در حکم معترض بوده و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

تمامی رای های صادر شده در هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه مودی مالیاتی و یا مامور مالیاتی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی، به آن اعتراض نمایند. میزان مالیات مورد قبول مودی، در زمان اعتراض به رای هیئت حل اختلاف بدوی مالیاتی، به حساب دولن واریز شده و نسبت به مازاد آن اعتراض مودی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورتی که یکی از طرفین به رای هیئت بدوی اعتراض ننماید در مرحله تجدید نظر به اعتراض وی رسیدگی نخواهد شد و فقط به اعتراض معترض در فرجه مقرر رسیدگی می شود.

شورای عالی مالیاتی

وظایف شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجع عالی مالیاتی، علاوه بر رسیدگی به اعتراض به آراء قطعی هیئت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، ارایه مشاوره در نظام مالیاتی کشور به رئیس کل سازمان امور مالیاتی می باشد. رسیدگی به موارد اعتراض مودی مالیاتی یا اداره امور مالیاتی به رای قطعی هیئت تجدید نظر مالیاتی، در چارچوب قوانین شکلی و بررسی رعایت قانون در رسیدگی های بدوی و تجدید نظر می باشدو شورای عالی مالیاتی حق ورود به ماهیت موضوع و تعیین یا رد مالیات را ندارد و در صورت احراز تخلف از مقررات قانونی، با نقض رای، پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف تجدید نظر مالیاتی هم عرض ارجاع خواهد نمود.

سپردن تامین جهت طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی

هر گاه مودی به رای قطعی هیئت تجدید نظر مالیاتی اعتراض داشته باشد، مکلف است به میزان مالیات تعیین شده، وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی به عنوان تضمین نزد اداره امور مالیاتی بسپارد. در صورت سپردن تضمین، رای قطعی مالیاتی تا اتخاذ تصمیم در شورای عالی مالیاتی اجرا نمی شود. در غیر این صورت اعتراض مودی باعث توقف عملیات اجرایی نخواهد شد.

شکایت از سازمان امور مالیاتی در دیوان عدالت اداری

در موارد زیر می توان از تصمیمات سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری شکایت نمود:

عدم اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیاتی در موعد مقرر و عدم امکان طرح اعتراض در هیئت تجدید نظر مالیاتی، می تواند موجب ایجاد حق مودی در طرح دعوای اعتراض به تصمیم اداره امور مالیاتی شود.

شکایت از رای قطعی بدوی و تجدید نظر هیئت های حل اختلاف مالیاتی و هر مرجعی از قبیل کمیسیون، شورای عالی مالیاتی، هیئت سه نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی، شورا و غیره در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

مهلت تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

اشخاص ساکن ایران سه ماه و اشخاص ساکن خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی سازمان امور مالیاتی، می توانند شکایت علیه سازمان امور مالیاتی را در قم به دیوان عدالت اداری و در شهرستانها به دفاتر استانی دیوان عدالت اداری تقدیم نمایند. عذر موجه که باعث عدم اعتراض و شکایت یه تصمیم سازمان امور مالیاتی باشد نیز به شرط احراز در دیوان از مهلت ها کسر می شود.

شکایت کیفری از ماموران مالیاتی

کارکنان سازمان امور مالیاتی و نیز مدیران ادارات مالیاتی شهرستان ها و مدیران کل در صورت ارتکاب جرایمی مانند دریافت رشوه، گزارش خلاف واقع، تحصیل مال از طریق نامشروع و سایر موضوعات کیفری مرتبط با شغل خود، در دادسرای عمومی محل وقوع جرم محاکمه می شوند. مدیران کل استانها و مدیران رده های بالا طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در دادسرای ویژه کارکنان دولت قم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. رسیدگی به سایر جرایم این اشخاص نیز در دادسرای عمومی انجام می شود. دادستانی انتظامی مالیاتی نیز مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارکنان و گزارش سوء جریان به مقامات قضایی را عهده دار است.

پاسخی بگذارید

*

code