اقسام شرکت های تجاری

اقسام شرکت های تجاری

اقسام شرکت های تجاری به موجب ماده ۲۰ قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.

۱-شرکت های سهامی

۲-شرکت های با مسئولیت محدود

۳-شرکت های تضامنی

۴-شرکت های نسبی

۵-شرکت های مختلط سهامی

۶-شرکت های مختلط غیرسهامی

۷-شرکت های تعاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط موسسین تامین می گردد.در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی موسس وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر ۳۵% از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.

سایر مشخصات شرکت های سهامی خاص عبارت است از:

۱-حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.

۲-تعداد مدیران حداقل ۳ نفر است.

۳-تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.

۴-در شرکت سهامی خاص مبلغ اسمی سهام محدود نیست.

۵-سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.

۶-در شرکت سهامی خاص اوراق قابل انتشار نیست.

۷-انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.

۸-در شرکت سهامی خاص،مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.

برای تشکیل شرکت سهامی خاص؛موسسین باید امور ذیل را انجام دهند.

_تامین سرمایه شرکت به شرحی که در فوق آمد.

_تهیه اساسنامه که باید به امضای کلیه سهامداران برسد.

_تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی و اطلاعیه راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی،در آن منتشر خواهد شد.

_انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت(اصلی و علی البدل)،که باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد.توضیح این که مدیران و بازرس یا بازرسان بعدی به وسیله مجمع عمومی عادی شرکت انتخاب خواهند شد.مدیران بازرس یا بازرسان انتخاب شده،باید کتباَ قبول سمت نمایند.قبول سمت به خودی خود،دلیل بر این است که اشخاص مزبور با علم به تکالیف و مسوولیت های سمت خود،عهده دار آن گردیده اند.از این تاریخ شرکت سهامی خاص تشکیل شده محسوب می شود.

همچنین بخوانید : ثبت شرکت در قم

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود،از رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد.به موجب ماده ۹۴ قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.ضمناَ برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است.

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل ذیل ضروری است:

۱-تنظیم شرکت نامه و امضای آن

۲-تادیه و پرداخت کل سرمایه شرکت

۳-ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

شرکت با مسوولیت محدود دارای محاسن و معایبی می باشد. از جمله محاسن شرکت با مسئولیت محدود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱-شرکت با مسوولیت محدود می تواند تنها با حضور ۲ شریک هم تشکیل گردد.

۲-حداقل سرمایه برای این نوع شرکت پیش بینی نشده است برخلاف شرکت های سهامی عام و خاص.

۳-تعداد مدیران در این شرکت به صورت اجباری تعیین شده و شرکت می تواند به وسیله یک یا چند مدیر موظف یا غیرموظف اداره شود برخلاف شرکت های سهامی که در سهامی عام باید حداقل ۵ مدیر و در سهامی خاص حداقل ۳ مدیر انتخاب شوند،محدودیتی برای مدت شرکت در شرکت با مسوولیت محدود وجود ندارد.

از معایب شرکت با مسوولیت محدود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱-چون مسوولیت شرکا در حد سهم الشرکه آن ها می باشد اشخاص برای فرار از مسوولیت و عدم اجرای تعهدات خود این نوع شرکت را تشکیل می دهند.

۲-پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه صوری می باشد و همچنین ورقه ای برای سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل نقل و انتقال صادر نمی گردد.

۳-همچنین نقل و انتقال سهام آزادانه صورت نمی گیرد بلکه موکول گشته است به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشد و اکثریت محدودی را نیز دارا باشد.همچنین این نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد(ماده ۱۰۳ قانون تجارت)

_از خصوصیات دیگر شرکت علاوه بر آزادانه نبودن انتقال سهم الشرکه و محدودیت مسوولیت شریکان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

_چون شرکت سرمایه می باشد نه شخص ؛ پس با فوت یا ورشکستگی و یا محجوریت شرکا،شرکت منحل نمی گردد.

_همچنین در اسم شرکت باید حتماَ عبارت با مسوولیت محدود قید گردد تا کسانی که با شرکت معامله می کنند متوجه این موضوع باشند که با شرکتی معامله می کنند که مسوولیتش محدود به سرمایه اش است(ماده ۹۵ قانون تجارت)

_مطابق ماده ۱۱۲ قانون تجارت هیچ شریکی را نمی توان مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود نمود و این کاملاَ منطقی و در تایید اصل پذیرش اراده سرمایه گذار در افزایش سرمایه می باشد.

مشاوره رایگان حقوقی با وکلای پایه یک

 سایر خصوصیات عمومی شرکت های تجاری به شرح ذیل است:

شرکت سهامی عام:

حداقل شرکا در شرکت سهامی عام ۵ نفر است.حداقل سرمایه پانصد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۵ نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.

شرکت تضامنی:

در شرکت تضامنی حداقل شرکا ۲ نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.

شرکت نسبی

حداقل شرکا در شرکت نسبی ۲ نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و  مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک می باشد.

شرکت مختلط سهامی

در شرکت مختلط سهامی حداقل شرکا ۲ نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک می باشد.

شرکت مختلط غیر سهامی

در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل شرکا ۲ نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه می باشد.

شرکت تعاونی

حداقل شرکا در شرکت تعاونی ۷ نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۳ تا ۷ نفر و  مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.

مجموعه ای از افراد که برای انجام فعالیتی خاص با یکدیگر همکاری می نمایند، می توانند یک شرکت را تشکیل دهند. با این حال ، برای ثبت شرکت ، پارامترهایی به عنوان اصل وجود دارند که نبود آن ها ماهیت شرکت را بی معنی خواهند کرد و در واقع تا این شرایط محقق نشود شرکت شکل نخواهد گرفت. در ذیل به مهم ترین نکاتی که قبل از اقدام به ثبت شرکت باید به آن ها توجه داشته باشید اشاره خواهیم کرد.

۱- مطابق قانون، شریک شدن با اعضا زمانی معنی پیدا می کند که به ثبت برسد.

۲- یکی از مهمترین مواردی که شرکت ها باید با دقت و اهمیت انتخاب و اعلام نمایند سرمایه ثبتی شرکت است. در حال حاضر طبق قانون تجارت و روال اجرایی اداره ثبت شرکت ها حداقل میزان سرمایه مجاز جهت ثبت شرکت یک میلیون ریال می باشد. با این وجود، باید توجه داشت که گرچه این مبلغ از سوی ارگان های اجرایی ثبتی و قانون تجارت مجاز شناخته شده است ، اما در نظر داشته باشید که سرمایه یک شرکت اعتبار آن شرکت است .

برای دریافت وام از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایدات ، دریافت نمایندگی از شرکت های معتبر و انجام بسیاری از امور، سرمایه ثبتی شرکت شما یکی از اصلی ترین شاخصه های اعتبار شرکت است و اینگونه شرکت ها و ارگان ها به میزان سرمایه شما توجه خاصی نشان می دهند. لذا، سرمایه شرکت شاخص مهمی برای نشان دادن توانایی و ظرفیت مالی یک شرکت است که باید میزانی معقول و منطقی برای آن در نظر گرفت.

۳- شرکت یک امر مشارکتی و اجتماع پذیر است . بنابراین طبق تاکید قانون باید حداقل تعداد مورد نظر برای ثبت شرکت رعایت شود. به این منظور باید برای شرکت های سهامی عام حداقل ۵، برای شرکت های سهامی خاص حداقل ۳، برای شرکت های تضامنی ، شرکت های بامسئولیت محدود و شرکت نسبی حداقل دو و برای تعاونی ها هم باید حداقل ۷ نفر با هم برای ثبت شرکت مشارکت و همکاری نمایند. این حداقل هایی است که در قانون تعریف شده و هیچ اشاره ای در خصوص حداکثر به میان نیامده و این مشارکت می تواند طیف گسترده تر و زیادی را در بربگیرد.

تمامی افراد با هر نسبت خانوادگی و فامیلی می توانند در شرکت افراد با هر نسبت خانوادگی و فامیلی عضو بوده و سهامدار باشند. لیکن، قانونگذار در ماده ۱۴۷ به عنوان اقدامات تامینی در شرکت های سهامی عام و خاص، اشخاص ذیل را از انتخاب شدن به سمت بازرس منع نموده است :

اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ ( ل.ا.ق.ت) ؛ مدیران و مدیر عامل شرکت ؛ اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ؛ هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاَ حقوق دریافت می دارد.

لذا ، بازرسین نباید با اعضاء هیات مدیره دارای نسبت فامیلی بوده و از اقوام ایشان باشند.

۴- لازم است که شرکای شما بالاتر از ۱۸ سال سن داشته باشند و کارمند دولت نباشند.

۵- از اقدامات اولیه برای راه اندازی و تاسیس شرکت تصمیم گیری برای تعیین موضوع شرکت می باشد. موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است. شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد . به این جهت اصولاَ کلیه شرکت ها موضوع شرکت را وسیع تعریف می کنند تا بتوانند کلیه اموری را که لازم باشد انجام دهند . چنانچه موضوع فعالیت شما نیازمند مجوز باشد باید اقدام به دریافت آن از ارگان های ذی صلاح نمایید.

۶- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی دارای شرایط ثبت شرکت می باشند و می توانند اقدام به ثبت شرکت نمایند.

۷- اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت ۱۰۰% در ایران شرکت ثبت نمایند.

۸- چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند.

۹- از مراحل اساسی برای ثبت شرکت تصمیم گیری برای تعیین نوع شرکت می باشد. قانون تجارت ایران در ماده ۲۰، شرکت های تجاری را بر ۷ قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :

۱- شرکت های سهامی ( به موجب ماده ۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)۲- شرکت تضامنی ۳- شرکت با مسئولیت محدود۴- شرکت مختلط غیر سهامی۵- شرکت مختلط سهامی۶- شرکت نسبی ۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف

جهت تسهیل در انتخاب نوع شرکت، در قدم اول می بایست نسبت به ویژگی ها و سایرقوانین و مقررات مرتبط با انواع شرکت های تجاری  آشنایی کامل داشته باشید.

۱۰- انتخاب نام یکی از مهم ترین اقدامات دیگری است که قبل از به ثبت رساندن شرکت خود باید راجع به آن فکر کرده و بهترین انتخاب را داشته باشید تا بعد از اتمام ثبت شرکت خود مجبور نباشید نام شرکت را تغییر دهید. نام شرکت باید مربوط به موضوع شرکت باشد. برای انتخاب نام دستورالعمل ها و قوانینی وجود دارد که شما را برای تعیین هر نوع اسمی محدود می کند. در کل نام باید مناسب با موضوع شرکت، متناسب با اخلاقیات و شرعیات جامعه، مناسب با قوانین تجاری و منحصر به فرد باشد و در ضمن باید متشکل از سه سیلاب باشد.

۱۱- متقاضیان ثبت شرکت باید در هنگام انتخاب اسم شرکت به این نکته توجه داشته باشند که نمی توان باافزودن کلمه های پرکاربردی مثل گستر و نوین و … به اسم شرکت ثبت شده از قبل، شرکت جدیدی را به ثبت رساند.

۱۲- استفاده از اسم یا فامیل اشخاص در اسم شرکت ها مجاز نیست. همچنین به کار بردن اسامی و القاب مقدس در ترکیب نام شرکت، باعث مردود شدن اسم شرکت در اداره ثبت شرکت ها می شود. به طور کلی اسم شرکت نباید به شخصیت حقیقی یا حقوقی خاصی اشاره مستقیم داشته باشد.

۱۳- توجه داشته باشید که مدارک و مستندات حقوقی شرکت اصل و اساس شرکت هستند و همه توافقات و قوانین اجرایی و حقوقی شرکت در آن دیده می شود. آینده شرکت بسیار زیاد به این مستندات وابسته است. هرگونه اشتباه در این مستندات آینده شرکت را به خطر خواهند انداخت. از این رو انتخاب موسسه حقوقی معتبر مانند موسسه حقوقی کیا برای تنظیم این مستندات اهمیت زیادی دارد. مهم ترین این اسناد اساسنامه، شرکتنامه و اظهارنامه هستند.

۱۴- دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره، مدیرعامل و یا بازرسین شرکت باشند.

۱۵- به طور کلی جهت ثبت شرکت نیاز به مدرک تحصیلی نمی باشد مگر در زمینه موضوعاتی که فعالیت در آن ها مستلزم ارائه مدرک دانشگاهی باشد مانند استفاده از کلمه مهندسی در نام شرکت .

۱۶- پس از ثبت شرکت، برای اینکه بتوانید فعالیت خود را به طور قانونی آغاز کنید باید پرونده دارایی خود را تشکیل بدهید و دفاتر پلمپ مالیاتی و کد اقتصادی خود را تحویل بگیرید. منظور از دفاتر پلمپ دفاتری است که کلیه مراودات مالی اعم از درآمد و هزینه ها در آن ها مکتوب می گردد. تشکیل پرونده مالیاتی وسیله شناخت شما به عنوان فعال اقتصادی از سوی اداره دارایی می باشد و کد اقتصادی نیز کدی است که جهت رهگیری مراودات مالی استفاده شده و برای شرکت در مناقصات و مزایدات وجود آن ضروری می باشد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

۱-  پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۲۱۷۱۳۲۹۰۱۱۰۰۹ بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام

۲-  تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم فرم تعیین نام.doc تعیین نام )

۳- دو برگ  تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  تقاضانامه  توسط کلیه سهامداران. ( نمونهتقاضانامه تکمیل شده  ، نمونه   تقاضانامه تکمیل نشده  [ به منظور  تمرین متقاضی جهت  تهیه  فرم اصلی ] )

۴- دو برگ  شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  شرکت نامه  توسط کلیه سهامداران. ( نمونه  شرکت نامه  تکمیل شده ، نمونه  شرکت نامه  تکمیل نشده[ به منظور  تمرین متقاضی جهت  تهیه  فرم اصلی ] )

تذکر : اوراق تقاضانامه و شرکت نامه  به دلیل بهادار بودن صرفا می بایست از  محل اداره ثبت شرکت ها  تهیه  گردند.

۵-  دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود  و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران . ( نمونه  اساسنامه  )

۶- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره  که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد . ( نمونه  مجمع  عمومی موسسین و هیئت مدیره  )

۷- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. .

( نمونه  صورتجلسه هیئت مدیره )

۸- فتوکپی شناسنامه ومونه صورتجلسه هیئت مدیره )ثبت شرکت ها  روش تعیین نام

۸-  کارت ملی  برابر اصل شده  کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد )

۹- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

۱۰- معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند  و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی  تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

۱۱- تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه  مستندات مربوطه  ضروری است .

۱۲- اخذ مجوز در صورت  نیاز  بنا به  تشخیص  کارشناس اداره ثبت شرکتها ( جدول مبانی اخذ مجوز فعالیت شرکت ها و موسسات غیر تجاری )

روش تعیین نام

الف) پس از تکمیل مدارک  و  پرداخت هزینه تعیین نام به حساب مربوطه  به  حسابداری اداره ثبت  شرکتها  مراجعه  تا نسبت به رویت فیش  پرداختی  و تائید آن  و  ممهور نمودن ذیل  اوراق  اقدام  گردد.

ب) سپس  فرم  درخواست    که با توجه به  راهنمای تعیین نام تنظیم شده است   به همراه سایر مدارک  به  اداره  تعیین نام اداره ثبت شرکتها  تحویل داده می شود  و مسئول مربوطه نسبت به تائید نام اقدام  می نماید .

مراحل ثبت نام

تهیه مدارک بشرح ذیل:

-فرم تعیین نام ( شماره ۲) و فرم مشخصات اعضاء ( شماره ۳ ) و فرم تکمیل پرونده

-سه نسخه اساسنامه شرکت مسئولیت محدود وامضاء ذیل تمام صفحات آنها توسط کلیه سهامداران

-دوبرگ تقاضانامه و  شرکتنامه

-فتوکپی شناسنامه وکارت ملی کلیه سهامداران  وبازرسین برابر با اصل شده .

-تهیه گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای تمامی اعضای هیئت مدیره  و بازرسین از اداره تشخیص هویت (خیابان عباس صباحی)

-تنظیم اقرار نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به شرح ذیل :

مدیر عامل شرکت در شرف تاسیس همزمان مدیرعامل شرکت دیگری را بعهده ندارد (ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اشتغال به هیچگونه شغل دولتی و ممنوعیت قانونی جهت عضویت در شرکت را ندارند (اصل ۱۴ قانون اساسی)

ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کارشناس ثبت شرکتها

شرکت مسئولیت محدود چیست؟

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد .

تعریف

مدارک مورد نیاز

۱-  پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۲۱۷۱۳۲۹۰۱۱۰۰۹ بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام

۲-  تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم فرم تعیین نام.doc تعیین نام )

۳- دو برگ  تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  تقاضانامه  توسط کلیه سهامداران. ( نمونهتقاضانامه تکمیل شده  ، نمونه   تقاضانامه تکمیل نشده  [ به منظور  تمرین متقاضی جهت  تهیه  فرم اصلی ] )

۴- دو برگ  شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  شرکت نامه  توسط کلیه سهامداران. ( نمونه  شرکت نامه  تکمیل شده ، نمونه  شرکت نامه  تکمیل نشده[ به منظور  تمرین متقاضی جهت  تهیه  فرم اصلی ] )

تذکر : اوراق تقاضانامه و شرکت نامه  به دلیل بهادار بودن صرفا می بایست از  محل اداره ثبت شرکت ها  تهیه  گردند.

۵-  دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود  و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران . ( نمونه  اساسنامه  )

۶- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره  که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد . ( نمونه  مجمع  عمومی موسسین و هیئت مدیره  )

۷- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. .

( نمونه  صورتجلسه هیئت مدیره )

۸- فتوکپی شناسنامه ومونه صورتجلسه هیئت مدیره )ثبت شرکت ها  روش تعیین نام

۸-  کارت ملی  برابر اصل شده  کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد )

۹- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

۱۰- معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند  و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی  تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

۱۱- تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه  مستندات مربوطه  ضروری است .

۱۲- اخذ مجوز در صورت  نیاز  بنا به  تشخیص  کارشناس اداره ثبت شرکتها ( جدول مبانی اخذ مجوز فعالیت شرکت ها و موسسات غیر تجاری )

مراحل ثبت نام

تهیه مدارک بشرح ذیل:

-فرم تعیین نام ( شماره ۲) و فرم مشخصات اعضاء ( شماره ۳ ) و فرم تکمیل پرونده

-سه نسخه اساسنامه شرکت مسئولیت محدود وامضاء ذیل تمام صفحات آنها توسط کلیه سهامداران

-دوبرگ تقاضانامه و  شرکتنامه

-فتوکپی شناسنامه وکارت ملی کلیه سهامداران  وبازرسین برابر با اصل شده .

-تهیه گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای تمامی اعضای هیئت مدیره  و بازرسین از اداره تشخیص هویت (خیابان عباس صباحی)

-تنظیم اقرار نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به شرح ذیل :

مدیر عامل شرکت در شرف تاسیس همزمان مدیرعامل شرکت دیگری را بعهده ندارد (ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اشتغال به هیچگونه شغل دولتی و ممنوعیت قانونی جهت عضویت در شرکت را ندارند (اصل ۱۴ قانون اساسی)

ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کارشناس ثبت شرکتها

پاسخی بگذارید

*

code