نمایندگی شرکت خارجی در ایران

نمایندگی شرکت خارجی در ایران

با توجه به زمینه هایی که در ایران به عنوان سرمایه گذاری و اقتصاد می باشد، این امکان وجود دارد که شرکت ها و اشخاص حقیقی متبوع کشورهای خارجی که به نوعی نماینده ی کشور خود محسوب می شوند، انگیزه ی تجاری خود را با سرمایه گذاری در ایران به صورت تاسیس شرکت، نمایندگی شرکت و انجام فعالیت های تجاری دنبال کنند و در نتیجه می توانند با توجه به قوانینی که در زمینه ی شرایط اخذ نمایندگی شرکت خارجی در ایران وجود دارد، اقدام به تاسیس نمایندگی شرکت های خارجی نمایند.

شرکت های خارجی برای توسعه و گسترش نحوه ی فعالیت های تجارتی خود، می توانند از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی خود جهت تاسیس شعب شرکت های خارجی اقدام کنند. از طرفی اتباع ایرانی ساکن در ایران هم می توانند با رعایت شرایط اخذ نمایندگی شرکت های خارجی، اقدام به تاسیس نمایندگی شعبه ی شرکت خارجی در ایران نمایند. اخذ نمایندگی شرکت های خارجی در کشورهایی از جمله ایران می تواند به جهات مختلفی، از جمله وجود بازار تقاضای فراوان موضوع فعالیت شرکت خارجی، نیروی کار متناسب و ارزان بودن عرضه ی کالا و خدمات باشد.

در این مقاله به بررسی شرایط اخذ نمایندگی شرکت های خارجی، مراحل ثبت نمایندگی شرکت های خارجی در ایران، گرفتن نمایندگی برند های خارجی در ایران، قبول داوری در قراردادهای بین المللی، چگونگی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در ایران، که توسط موسسه ی حقوقی و داوری خط قانون هدا به مدیریت سید محمد رضوی منتشر می گردد، پرداخته می شود.

سوالات مرتبط با شرایط اخذ نمایندگی شرکت های خارجی

– ثبت نمایندگی شرکت های خارجی چیست و دارای چه شرایطی است؟

– موضوع فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی در ایران، در چه زمینه ای است؟

– مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی شرکت های خارجی در ایران چیست؟

– تاسیس و اخذ نمایندگی شرکت های خارجی به چه نحوی است؟ قبول داوری در قراردادهای بین المللی چه شرایطی دارد؟

– بهترین وکیل جهت ثبت نمایندگی شرکت های خارجی در ایران کیست؟

نمایندگی شرکت های خارجی و شرایط اخذ نمایندگی شرکت های خارجی

هر یک از شرکت های خارجی، می توانند برای بسط و گسترش حدود فعالیت خود، در کشورهای دیگر، با توجه به امکانات اقتصادی و مالی که کشور مذکور دارد، ادامه ی فعالیت دهند و این فعالیت از طریق تاسیس نمایندگی شرکت های خارجی امکان پذیر خواهد بود.

نمایندگی شرکت های خارجی، بر حسب موضوع، می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهـده گرفتـه اسـت. نماینـدگی شـرکت های خـارجی، نـسبت بـه فعالیتهایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت. بنابراین هرگونه تعهد و قراردادی را که نمایندگی شرکت های خارجی با اشخاص منعقد می کند باید خود پاسخگوی ایفای تعهدات باشد. در صورت نقض تعهدات، خود، مسوول جبران ضرر و زیان خواهد بود.

شرایطی که برای اخذ نمایندگی شرکت های خارجی در ایران لازم است:

– شرکت خارجی در کشور متبوع خود به ثبت رسیده باشد.

– شرکت خارجی، به صورت قانونی شناخته گردد.

– منوط به عمل متقابل در کشور متبوع باشد و شرکتهای ایرانی هم در کشور شرکت خارجی هم بتوانند اقدام به ثبت و تاسیس شرکت کنند.

– دارای مجوز فعالیت باشد.

– تشکیل نمایندگی شرکت های خارجی در ایران، به جهت اعطای هرگونه مجوز در زمینه ی مربوط به منابع و معادن، امور کشاورزی، صنعتی، تجاری و خدمات به خارجیان نباشد.

– اداره ی امور نمایندگی شرکت های خارجی، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام شود.

همچنین بخوانید : اقسام شرکت های تجاری

موضوع فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی در ایران

نمایندگی شرکت های خارجی، پس از فراهم کردن شرایط لازم، با توجه به قوانین در صورت تشکیل، فقط می توانند در یکی از موضوعات ذیل فعالیت داشته باشند:

– ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی

– انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود

– بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاري شرکت خارجی در ایران

– همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث

– افزایش صادرات غیرنفتی ایران

– ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری

– انجام فعالیتهایی که مجوز آن به طور قانونی، توسط دستگاههای دولتی که مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد که شامل موضوعاتی از قبیل؛  ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا، بانکی و بازاریابی می شود.

مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی شرکت های خارجی در ایران

هر متقاضی و شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی که به جهت تاسیس نمایندگی شرکت های خارجی در ایران، اقدام می کند، با مراجعه به اداره ی کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، مکلف به تحویل مدارکی است که شامل موارد ذیل می باشد:

– ترجمه ی فارسی اسناد و اصل مدارک

– تصویر مصدق قرارداد موضوع نمایندگی شخص متقاضی

– مدارك شناسایی شخص متقاضی؛ برای اشخاص حقیقی: تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قـانونی و بـرای اشخاص حقوقی، اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط

– ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی شرکت های خارجی، در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی

– اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط

-گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی

– آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی

– معرفی وزارتخانه ذیربط

– اظهارنامه ثبت شعبه شركت خارجی

– تصديق ثبت شركت خارجی

– آدرس و محل سکونت نماینده

مشاوره رایگان حقوقی با وکلای پایه یک

مراحل تاسیس و اخذ نمایندگی شرکت های خارجی در ایران

با فراهم کردن مدارک و ارایه ی آن به اداره ی ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، در ابتدا شخص متقاضی، با ارسال اظهارنامه به مرجع مزبور، درخواست خود را اعلام می دارد که اظهارنامه حاوی موارد ذیل است:

– نام کامل شرکت

– نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره

– مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

– تابعیت شرکت

– مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا

– در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار شرکت تقاضاکننده، مطابق قوانین کشور متبوعه ی خود ثبت شده است.

– شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاريییا مالی در ایران مبادرت می کند.

– محل نمایندگی شرکت خارجی

– معرفی نماینده عمده شرکت در ایران و همچنین معرفی نمایندگان مستقل شرکت خارجی در ایران

– یک نسخه از اختیار نامه ی نماینده ی شرکت های خارجی

– اسم و آدرس افرادی که در ایران مقیم و صالح به دریافت ابلاغات هستند.

– آخرین ترازنامه شرکت، مشروط بر این که قوانین جاریه و یا عرف تجاری کشور متبوع شرکت و یا اساسنامه خود شرکت، انتشار ترازنامه را مقرر کرده باشد.

در نتیجه اداره ی ثبت شرکت ها، اقدام به بررسی مدارک و مشخصات متقاضی اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی می نماید و در صورتی که کامل و بدون ابهام باشد و همچنین پس از دریافت هزینه های اداری ثبت، متصدی دفتر ثبت اسناد، مصدقی را که مشعر به موارد مندرج در اظهارنامه می باشد، به متقاضی اخذ نمایندگی  شرکت های خارجی ارایه می کند. در آخر، یک ماه پس از ثبت و اخذ نمایندگی شرکت های خارجی، اداره ی ثبت شرکتها پس از دریافت هزینه ی آگهی از نمایندگی، مواردی را از جمله، خلاصه ی اساسنامه ی شرکت، اسامی اشخاصی که نماینده ی شرکت های خارجی هستند و یا حق امضا یا دریافت ابلاغات را دارند، در یکی روزنامه های کثیر الانتشار و روزنامه ی محلی که نمایندگی شرکت های خارجی در آن محل فعالیت دارد، آگهی و منتشر می کند.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

این پست دارای یک نظر است

  1. سيد علي مهرجو

    بسيار عالي و جامع

پاسخی بگذارید

*

code