ثبت موسسه حقوقی و داوری

ثبت موسسه حقوقی و داوری

با نکات و شرایط ثبت موسسه حقوقی و داوری در وب سایت خط قانون همراه ما باشید . موضوع فعالیت موسسات تجاری که ثبت آنها با هدف کسب سود صورت گرفته است، در زمینه ی انجام فعالیت های تجاری و مشاغل تجارتی است. در مقابل موسسات تجاری، موسسات غیر تجارتی وجود دارد که موضوع فعالیت آنها، انجام فعالیت های غیر تجاری است و می تواند بیشتر در مورد موضوعات، علمی، ادبی، درمانی، پزشکی و اجتماعی باشد که عامل ممیزی این موسسات از موسسات تجاری می باشد.

یکی دیگر از موسسات غیر تجاری که موضوع آن ارایه ی خدمات غیر تجاری به متقاضیان خود می باشد، موسسه ی حقوقی و داوری است که در این زمینه اقدام به مشاوره و انجام خدمات حقوقی در زمینه و سایر موضوعات حقوقی می نماید. از طرفی دیگر موسسات حقوقی هم می توانند در زمینه ی انجام داوری و تشکیل جلسات داوری به متقاضیان این امر، خدمات حقوقی داوری ارایه نمایند.

برای تشکیل موسسه ی حقوقی و داوری، باید در ابتدا با توجه به تشریفاتی که طبق قانون وجود دارد، اقدام به ثبت موسسه حقوقی و داوری نمود. ثبت موسسه ی حقوقی و داوری، هر کدام تحت شرایط و مدارک خاصی که برای متقاضی آن وجود دارد، تشکیل می گردد.

در این مقاله به بررسی ثبت موسسه حقوقی و داوری و شرایط، مراحل و مدارک لازم دریافت گواهینامه داوری، چگونگی اخذ پروانه وکالت دادگستری که توسط موسسه ی حقوقی و داوری خط قانون هدا به مدیریت جناب آقای سید محمد رضوی وکیل ثبت شرکت در قم منتشر می گردد، پرداخته می شود.

سوالات مرتبط با ثبت موسسه حقوقی و داوری

مدارک و شرایط لازم جهت ثبت در قم چیست؟
نحوه ی ثبت چگونه می باشد؟ وکیل خوب ثبت شرکت در قم کیست؟
مدارک و شرایط لازم و نحوه ی ثبت موسسه ی داوری چیست؟ آیا با ثبت موسسه حقوقی و داوری در قم می توان جهت قبول داوری در دعاوی اقدام نمود؟
ثبت موسسه حقوقی و داوری در خارج از کشور چه شرایطی دارد؟


مدارک و شرایط لازم جهت ثبت موسسه ی حقوقی

موسسات حقوقی، از جمله موسسات غیرتجاری هستند که زمینه و موضوع فعالیت آنها، ارایه ی خدمات و مشاوره ی حقوقی به متقاضیان، در امور حقوقی مختلف از جمله ثبتی، حقوقی، کیفری، تجاری، حسبی و خانواده، می باشد. موسسات حقوقی با حضور متعددی از وکلای تخصصی این خدمات را انجام می دهد. با توجه به اینکه موسسات حقوقی خود دارای شخصیت حقوقی هستند، باید از طریق مرجع اداره ی ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت برسند و برای همین منظور، مدارک لازم آن به شرح ذیل می باشد:

– دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه

– دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

– اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط

– تصویر مصدق برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران

– دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

– رونوشت برابر اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی

– ارایه اصل وکالتنامه یا رونوشت برابر اصل وکالتنامه یکی از اعضای موسسه

-دارا بودن حداقل، مدرک کارشناسی حقوق برای یکی از اعضای هئیت مدیره

همچنین بخوانید : داوری تجاری بین المللی

شرایط لازم برای ثبت موسسه ی حقوقی:

– موسسه حقوقی باید به امور و ارایه ی خدمات و مشاوره ی حقوقی مبادرت داشته باشد.

– معتبر بودن پروانه ی وکالت. بدون پروانه وکالت نیز ثبت موسسه حقوقی امکان پذیر است.

– ارایه ی گواهی تاسیس از قوه ی قضاییه

-تمدید گواهی مربوطه به جهت تمدید ثبت

– نداشتن محکومیت کیفری و انتظامی درجه چهار به بالا

– عدم شهرت به اعمال خلاف شان وکالت و محکومیت در این زمینه

– عدم عضویت در موسسات حقوقی مشابه دیگر

– اساسنامه ی موسسه حقوقی باید پس از تایید و ثبت در دفتر کانون وکلای دادگستری در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد. البته بر اساس بخش نامه اداره کل ثبت شرکت ها، لزومی به اجازه کانون وکلای دادگستری جهت ثبت موسسه حقوقی وجود ندارد.

– در اساسنامه، نام موسسه حقوقی و اعضای موسس و مشخصات کامل و اقامتگاه قانونی آنان قید می گردد و هر تغییری که در اساسنامه و ارکان موسسه داده می شود باید مورد تایید کانون قرار بگیرد و در دفتر کانون ثبت و نسخه تایید شده توسط متقاضی جهت ثبت و انتشار به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.

مشاوره رایگان حقوقی با وکلای پایه یک

نحوه ی ثبت موسسه ی حقوقی و داوری

در صورت فراهم نمودن مدارک و شرایط لازم برای ثبت موسسه حقوقی و داوری، متقاضی ثبت موسسه حقوقی و داوری می بایست با تنظیم اظهارنامه مبنی بر ثبت موسسه حقوقی و داوری، اظهار نامه را به اداره ی ثبت شرکتها ارسال نماید. اظهارنامه ی مربوطه باید در دو نسخه و به زبان فارسی تنظیم شده و علاوه بر تاریخ و امضا، حاوی موارد ذیل باشد:

– اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و مراکز و شعب آن

– اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که براي اداره کردن موسسه حقوقی و داوری معین شده اند.

– اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهار نامه وسیله وکیل تنظیم شده باشد.

پس از تهیه ی مدارک و فراهم نمودن شرایط مذکور، اظهارنامه به اداره ی ثبت شرکتها، جهت ثبت تسلیم می گردد، چنانچه در ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ارسال اظهارنامه مشخص گردد که دارای نواقص می باشد، دفتر اداره ی ثبت شرکتها به متقاضی ثبت موسسه حقوقی و داوری اخطار جهت رفع نواقص می دهد.در صورتی که نواقص در مدت پانزده روز برطرف نگردد و یا درخواست ثبت با توجه به شرایط، غیر قابل قبول باشد، اقدام به رد درخواست مزبور می نماید.

با بررسی مدارک و شرایط و کامل بودن آنها، اداره ی ثبت تقاضای ثبت موسسه ی حقوقی و داوری را قبول می نماید.در این صورت مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه حاکی از تصدیق ثبت به متقاضی ثبت موسسه حقوقی و داوری داده می شود و خلاصه آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه اسمی و یکی از روزنامه هاي کثیر الانتشار براي اطلاع عموم منتشر خواهد گردید.پس از ثبت موسسه حقوقی و داوری، متقاضی آن باید نسبت به اخذ شماره ی اقتصادی، پرونده ی مالیاتی و پلمپ دفاتر تجارتی برای انجام فعالیت های خود اقدام نمایند.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

مدارک لازم برای ثبت موسسه ی داوری

با توجه به افزایش اختلافات حقوقی بین طرفین و وجود حجم کثیری از پرونده های مفتوح و در جریان رسیدگی در دادگاهها، وجود نهادی به نام داوری، که به نوعی رسیدگی به اختلافات طرفین را توسط داور مرضی طرفین انجام می دهد، موجب شده است که اقدام به صدور رای قطعی نماید و به همین مناسبت می توان اجرای مفاد رای را از دادگاه صالح، درخواست نمود.به همین جهت اشخاص زیادی تمایل زیادی برای مراجعه به این نهاد را دارند تا بتوانند اختلاف حقوقی خود را به سریعترین و بهترین نحو ممکن و بدون التزام به اجرای تشریفات دادرسی دادگاهها، فیصله دهند و هم طرفین اختلاف، هزینه ی دادرسی کمتری را نسبت به دادگاهها بپردازند.

از این رو موسسات داوری، به انجام این خدمات و ارایه ی امور داوری در زمینه های حقوقی می پردازند و برای اینکه بتوان به آنها رجوع نمود، باید ثبت گردند.با توجه به اینکه زمینه ی موضوع و فعالیت موسسات داوری در امور حقوقی، مشابه با موسسات حقوقی می باشد، به همین جهت، مدارک لازم و نحوه ی ثبت موسسه ی حقوقی و داوری، همان موارد لازم برای ثبت موسسه حقوقی می باشد و اینکه شرط ثبت موسسه داوری، اخذ مجوز وکالت یا مشاوره حقوقی می باشد.

پاسخی بگذارید

*

code