وصول چک

وصول چک

رونده های وصول چک حقوقی و وصول چک کیفری امروزه حجم وسیعی از پرونده های دادسرا و دادگاه های ایران را تشکیل می دهد. نحوه شکایت در خصوص وصول چک حقوقی با وصول چک کیفری تفاوت دارد. در این یادداشت که توسط مشاور حقوقی موسسه خط قانون هدا به مدیریت سید محمد رضویتهیه و تنظیم شده است سعی نموده ایم شرایط وصول چک حقوقی، شرایط وصول چک کیفری، نحوه شکایت چک کیفری، نحوه گرفتن حکم جلب سیار چک کیفری، حکم جلب چک حقوقی و مجازات چک کیفری را برای شما عزیزان بررسی نماییم.

سوالا ت متداول در خصوص وکیل وصول چک حقوقی و کیفری

چک حقوقی و کیفری چه تفاوت هایی دارند؟ چک برگشتی چه زمانی حقوقی است و چه زمانی کیفری محسوب می شود؟

چک حقوقی چیست و چه اعتباری دارد؟ نحوه شکایت از چک حقوقی و چک کیفری چگونه است؟

وکیل وصول چک حقوقی و چک کیفری چه ویژگی دارد؟ آیا سپردن چک جهت وصول توسط شرخر منع قانونی دارد؟

تفاوت چک حقوقی با چک کیفری

چک یکی از اسناد تجاری است که اگر در تاریخ سررسید مبلغ آن پرداخت نشود حسب مورد دارای ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری است. بعضی از چک های صادره مطابق قانون تنها جنبه حقوقی دارند و برخی از چک های دیگر جنبه کیفری دارند که بحث اصلی ما در کیفری بودن یا حقوقی بودن چک است.

همچنین بخوانید : وصول چک بعد از فوت صاحب چک

تفکیک چک کیفری از چک حقوقی

قانونگذار در قانون صدور چک، چک هایی که جنبه کیفری دارند را قابل تعقیب و مجازات دانسته است. البته چنانچه چک های صادره، یکسری شرایط و موارد را داشته باشند وصف کیفری چک را مخدوش نموده و چک تنها حقوقی محسوب می شود. این شرایط عبارتند از:

چک وعده دار صادر شده باشد.

چک بابت تضمین معامله یا انجام تعهد صادر شده باشد.

وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.

احراز شود چک در جهت معاملات نامشروع صادر شده باشد.

احراز شود تاریخ در چک قید نشده است.

چک سفید امضا صادر شده باشد.

دارنده چک ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای دریافت وجه آن به بانک مراجعه نکند، یا تا شش ماه ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت  از بانک شکایت نکرده باشد.

البته مفهوم کیفری نبودن چک، و اینکه در اصطلاح گفته می شود چک حقوقی است به این معنی نیست که اعتبار چک با حقوقی شدن از بین رفته است و بی ارزش شده است بلکه وقتی چک جنبه حقوقی دارد صادر کننده قابل تعقیب و مجازات نیست بنابراین در چک های حقوقی نیز می توان درخواست توقیف دارایی های صادر کننده یا ظهرنویسان را نمود و دادگاه مکلف به صدور رای در خصوص پرداخت مبلغ چک و حتی خسارات عدم پرداخت می باشد مگر آنکه صادر کننده ثابت نماید طلبی وجود ندارد.

مشاوره رایگان حقوقی با وکلای پایه یک

راههای وصول چک برگشتی

هنگامی که دارنده چک برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند در صورتی که مبلغ کافی در حساب نباشد و دارنده از بانک گواهی عدم پرداخت اخذ نماید چک برگشتی محسوب شده و حسب مورد به سه طریق قابل وصول خواهد بود.

طرح شکایت کیفری

اقامه دعوای حقوقی

صدور اجراییه توسط اداره ثبت اسناد

طرح شکایت کیفری جهت وصول چک برگشتی

برای آنکه دارنده چک در چک هایی که جنبه کیفری دارند حق طرح شکایت کیفری در دادسرا داشته باشد دو مورد را باید رعایت نماید. اول این که ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده باشد و دوم اینکه ظرف مدت شش ماه از دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کرده باشد. لازم به ذکر است تنها دارنده چکی می تواند اقدام به طرح شکایت کیفری نماید که اولا گواهی پرداخت به نام وی صادر شده باشد و ثانیا وی برای اولین بار چک را جهت وصول به بانک ارایه کرده باشد و البته تنها بر علیه صادر کننده می توان شکایت کیفری مطرح نمود.

اقامه دعوای حقوقی جهت وصول چک برگشتی

دارنده چک محق است علیه صادر کننده، ظهرنویسان و چنانچه هریک از اینها ضامن داشته باشند، علیه ضامن نیز دعوای حقوقی مطرح نمایدو مطابق قانون تجارت تمامی مسئولین در قبال دارنده، مسئولیت تضامنی دارند. در خصوص طرح دعوای حقوقی، دارنده با مراجعه به دادگاه باید به تنظیم دادخواست با توجه به قوانین عام آیین دادرسی مدنی مبادرت ورزد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

صدور اجراییه جهت وصول چک برگشتی

قانونگذار چک را در حکم سند لارم الاجرا می داند از همین رو یکی از راههای وصول چک برگشتی مراجعه به اداره ثبت اسناد جهت صدور اجراییه است تا از این طریق اموال صادرکننده توقیف شود. در خصوص اجراییه ثبتی نکاتی اهمیت فراوان دارند که در ذیل ذکر گردیده است:

اجراییه تنها علیه صادر کننده قابلیت صدور دارد و علیه ظهرنویسان و ضامن صادر نمی شود. همچنین چنانچه چک به نمایندگی از شخص صادر شده باشد اجراییه به نحو تضامن علیه نماینده و صاحب حساب صادر می شود و هردو متضامنا در قبال دارنده مسئولیت خواهند داشت.

پاسخی بگذارید

*

code