توقیف اموال در چک برگشتی

توقیف اموال در چک برگشتی

وکیل متخصص برای چک برگشتی و چگونگی توقیف اموال در چک برگشتی در این مقاله گنجانده شده است. با ما همراه باشید. دعاوی مربوط به چک صرفاً در دعوای مطالبه ی وجه آن از طریق دادگستری و یا اداره اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در اداره ثبت خلاصه نمی شود، چه آنکه امور و موضوعات و یا دعاوی مربوط به چک در مورد صدور چک بلامحل و مسئولیت کیفری صادر کننده، مسئولیت تضامنی ظهرنویس و صادرکننده، صدور چک در معاملات ربوی، واگذاری چک پس از برگشت زدن، قرار تامین خواسته، خسارت تاخیر تادیه، فوت صادر کننده قبل از سررسید چک، خط خوردن حواله کرد، صدور چک از سوی شرکت ها، فرق ظهرنویس با ضامن، سوء استفاده از چک سفید امضاء و یا چک تضمینی، خیانت در امانت نسبت به چک امانی، صدور چک تضمینی و ضمانتی، صدور چک جهت کلاهبرداری و امثالهم از جمله موضوعات مهم و مبتلابه مربوط به چک می باشند که اقامه ی دعوا در مورد هر یک از آن ها و یا دفاع در آن ها، نیاز به دانش حقوقی، تبحر و تجربه ی کافی دارد.

تسلط دپارتمان اسناد تجاری موسسه هدابر قوانین و مقررات مربوط به چک همچون قانون صدور چک، قانون تفسیری تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، لایحه چک های تضمین شده، قانون تجارت، آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانک ها، مقررات و شرایط عمومی حساب جاری، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، از یک سو و بررسی آراء وحدت رویه و آرای اصراری دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و بخشنامه های رئیس قوه قضائیه در مورد چک، از سویی دیگر و نیز ارائه مشاوره های حقوقی تخصصی و انجام وکالت در انواع پرونده های مربوط به انواع چک ها در محاکم حقوقی و کیفری، «موسسه هدا» را مرجع مطمئنی برای مراجعه ی شهروندان محترم در خصوص کلیه دعاوی مربوط به چک نموده است.

توقیف اموال در چک برگشتی

امروزه برای حمل و جا به جایی آسانتر پول و به خصوص در مواردی که مبلغ معاملات بین اشخاص، بسیار بالا است، معمولا اقدام به تسلیم پول نقد نمی کنند و برای اینکه پول و ثمن معامله از هرگونه آسیب و گزندی از جمله سرقت، مفقودی، خیانت در امانت، جعل، کلاهبرداری و غیره در امان باشد، از اسناد تجارتی که در حکم پول نقد می باشد، استفاده می کنند که وسیله ی پرداخت فوری هم محسوب می شود. از جهتی دیگر اشخاصی که قادر به تامین پول در زمان حاضر نمی باشند، پرداخت پول را به وسیله ی این اسناد، تامین می کنند.

یکی از اسناد مهم و رایج، سند تجارتی چک می باشد. چک به جهت اینکه وسیله ی پرداخت فوری محسوب می گردد، جایگزین مناسبی به جای پول می باشد. به همین جهت شخص دارنده ی چک می تواند در صورتی که چک حال باشد و یا زمانی که تاریخ چک موجل است، با سر رسید تاریخ، وصول آن را بخواهد و اگر با مراجعه به بانک، به دلیل عدم وجود محل یا پول در حساب صادرکننده ی چک، با عدم پرداخت آن مواجه شود، می تواند با توجه به گواهی عدم پرداخت، نسبت به توقیف اموال در چک برگشتی، اقدام کند و معادل مبلغ چک را با توقیف اموال صادرکننده ی چک، وصول نماید. در این مقاله به توقیف اموال در چک برگشتی، نحوه ی توقیف اموال در چک برگشتی، مراجع ذی صلاح در زمینه ی توقیف اموال در چک برگشتی و معرفی وکیل وصول چک در قم که توسط موسسه حقوقی و داوری خط قانون هدا به مدیریت جناب آقای سید محمد رضوی منتشر می گردد، پرداخته می شود.

همچنین بخوانید : استرداد لاشه چک

سوالات مرتبط با توقیف اموال در چک برگشتی

– مراحل قانونی و قضایی برای توقیف اموال در چک برگشتی چیست؟

– مراجع ذی صلاح جهت توقیف اموال در چک برگشتی کجاست؟

– استیفای مبلغ چک در صورت عدم امکان توقیف اموال در چک برگشتی به چه نحوی است؟

– وکیل متخصص توقیف اموال در چک برگشتی کیست؟ وکیل وصول چک برگشتی در قم چه شرایطی دارد؟

مراحل قانونی و قضایی برای توقیف اموال در چک برگشتی

با صدور قانونی چک توسط صادرکننده ی آن، تعهد صادرکننده، به انتقال مبلغ مندرج در چک، ایجاد می شود که در هر صورت، تاریخ وصول آن چه حال و به روز و چه دارای سر رسید باشد و چه اینکه تاریخ آن موجل باشد، باید در تاریخ موعود آن را تادیه و پرداخت کند و محل چک را در حساب بانکی که شخص دارنده ی چک، حق مراجعه به آن را برای وصول چک دارد، تامین نماید.

هرگاه شخص دارنده ی چک، به بانک مراجعه نماید و چک را کارسازی نماید، بانک اقدامات لازم را انجام می دهد و اگر در حساب شخص صادرکننده به مقدار مبلغ مندرج در چک پول نباشد، می تواند آن را به اصطلاح برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت چک را از بانک دریافت کند. با دریافت گواهی عدم پرداخت چک که بانک آن را صادر می کند، برای شخص این فرصت ایجاد می گردد که با توجه به عدم وصول چک و عدم تامین محل آن توسط صادرکننده بعد از صدور گواهی عدم پرداخت، به مراجع قضایی صالح برای دریافت مراجعه کند. برای مرحله ی بعدی، دارنده ی چک با انجام واخواست و یا دریافت گواهی عدم پرداخت، و باطل کردن تمبر، چک را به جریان می اندازد و به صورت فوری می تواند از طریق مراجع مذکور، با توقیف اموال در چک برگشتی، دارنده ی چک را مجبور به پرداخت کند و یا اینکه آن را معادل مبلغ از اموال وی توقیف کند و به مزایده بگذارد و یا به خود منتقل کند.

مشاوره رایگان حقوقی با وکلای پایه یک

مراجع ذی صلاح جهت توقیف اموال در چک برگشتی

با توجه به فوری بودن پرداخت چک، قانون ضمانت اجراهای خاصی را برای پرداخت آن با توجه عدم پرداخت در نظر گرفته است.این مراجع، هر کدام به نحوی قادر به توقیف اموال در چک برگشتی هستند که شامل موارد ذیل می باشد:

مراجع کیفری

در صورت صدور چک به تاریخ روز، دارنده ی چک به همراه گواهی عدم پرداخت، واخواست و ابطال تمبر، با مراجعه به اولین مرجع قضایی؛ یعنی مرجع کیفری و دادسرای واقع در محل بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر کرده، می تواند به جهت عدم پرداخت چک، حکم جلب و یا احضار به دادسرا را بخواهد. در صورت عدم پرداخت چک به هر دلیل، چک بلامحل تلقی شده و جرم می باشد. با توجه به قانون، در مواردی که شخص به دادسرا برای وصول چک دادخواست تنظیم می کند، می تواند به منظور جلوگیری از فرار از پرداخت دین، از طریق تامین خواسته ی کیفری، معادل مبلغ چک و همچنین از بابت ورود ضرر و زیان، از اموال او توقیف کند.

نکته ای که وجود دارد، توقیف اموال در چک برگشتی از طریق درخواست تامین خواسته در مراجع کیفری، زمانی امکان پذیر است که:

چک به تاریخ روز صادر شود و موجل نباشد.

چک بابت امانت و یا ضمانت صادر نشده باشد.

چک سفید امضا نباشد.

شش ماه از تاریخ صدور چک و یا گواهی عدم پرداخت نگذشته باشد.

بعد از صدور گواهی عدم پرداخت، چک به شخص دیگری منتقل نشده باشد.

مرجع ثبتی

در صورتی که چک به هر دلیلی قابل مطالبه از طریق مرجع کیفری نبود، می توان با مراجعه به مراجع ثبتی و پرداخت مبلغی به عنوان هزینه ی اجراییه ی ثبت، اموالی را که به اسم صادرکننده، ثبت رسمی شده است، معرفی نموده و با توقیف آن اموال، وجه چک را از طریق مزایده و فروش مال توقیف شده و یا انتقال رسمی به دارنده ی چک، وصول کند.البته توقیف اموال در چک برگشتی از طریق مرجع ثبتی در صورتی امکان پذیر است که گواهی عدم پرداخت چک، به دلیل عدم مطابقت دست خط و امضای صادرکننده ی چک با امضا و دست خط موجود در چک، صادر نشده باشد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

مرجع حقوقی

از طریق مرجع حقوقی با توجه به رسیدگی طولانی مدتی که در بر دارد، زمانی برای توقیف اموال در چک برگشتی استفاده می شود که توقیف اموال در چک برگشتی از طریق کیفری و یا ثبتی(به دلیل عدم مال به موجب سند رسمی) امکان پذیر نباشد.ولی با این وجود دارنده ی چک می تواند با واخواست چک، قبل از اقامه ی دعوی و تنظیم دادخواست مطالبه ی چک، از طریق تامین خواسته، هر مالی و یا پول نقدی که صادرکننده در حساب شخصی خود و یا هر طلبی که در نزد اشخاص ثالث دارد، توقیف کند و یا اگر مالی را بعد از تنظیم دادخواست و یا اظهارنامه، برای فرار از دین به شخص دیگری انتقال داده باشد، با ابطال انتقال، توقیف آن را انجام دهد.

تفاوتی که در مورد توقیف اموال در چک برگشتی، از طریق مراجع کیفری و ثبتی با حقوقی دارد، در این است که توقیف اموال در چک برگشتی، از طریق مراجع کیفری و ثبتی، فقط نسبت به صادرکننده امکان پذیر می باشد؛ در حالی که از طریق مراجع حقوقی هم می توان در صورت عدم استیفای طلب از صادرکننده، از سایر مسولین چک، آن را مطالبه و وصول کرد.

استیفای مبلغ چک در صورت عدم امکان توقیف اموال در چک برگشتی

در صورتی که به هر دلیلی معادل مبلغ چک از اموال بدهکار قابل توقیف نباشد، طلبکار می تواند درخواست توقیف یک چهارم از حقوق شخص بدهکار، جلب و بازداشت او را داشته باشد و اگر اعسار بدهکار اثبات شود، دادگاه با توجه به وضعیت معیشتی و درآمدی وی و همچنین وضعیت طلبکار، طلب چک را تقسیط می کند.

پاسخی بگذارید

*

code